Marvon Executele

De afwikkeling van een nalatenschap brengt veel werkzaamheden op administratief, juridisch en fiscaal gebied met zich mee. Juist daarom is de voorbereiding zo relevant. Richting en sturing kunt u zelf al bij leven aan de toekomstige afwikkeling van uw erfenis geven. Hierdoor kunnen flinke familieruzies tussen uw dierbaren voorkomen worden. 

Mijn naam is Yvonne Westbroek. Als geregistreerd executeur, RegisterExecuteur, kan ik u hierbij behulpzaam zijn en u op het gebied van erf- en familierecht adviseren. Voorts kan ik uw wensen vastleggen in het Digitaal Nalatenschapsdossier en optreden als contactpersoon naar uw erfgenamen en/of derden.

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op

info@marvonexecutele.nl