Over Marvon Executele

Mijn naam is Yvonne Westbroek en persoonlijk heb ik als executeur, levensexecuteur en mantelzorger meermaals de periode vóór en na een verliessituatie ervaren, waardoor ik de situatie van mijn cliënten goed begrijpen kan. Potentiële erflaters en/of erfgenamen kunnen door mij zorgvuldig worden begeleid.

Zo registreer ik als RegisterExecuteur in samenwerking met de Stichting RegisterExecuteur, de landelijke organisatie van RegisterExecuteurs, het Digitaal Nalatenschapsdossier voor cliënten. Dit dossier verhoogt structuur en transparantie. Cliënten behouden bovendien bij deze werkwijze 24/7 overzicht. Zowel de juridische als de fiscale aspecten staan bij voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap voorop.

Na het behalen van mijn propedeuse Rechten aan de Universiteit Utrecht heb ik de bovenbouwstudie Duitslandstudies (sociaal-economische richting) aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. Met mijn Duitskundige achtergrond kan ik zodoende ook voor Duitstalige cliënten onder meer het Digitaal Nalatenschapsdossier verzorgen.

Voorts heb ik ruime ervaring als intermediair naar verschillende deskundigen, zoals notariaat, gecertificeerde makelaars in onroerend goed, gecertificeerde jachtmakelaars/taxateurs en gecertificeerde taxateurs in inboedelgoederen.

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op

info@marvonexecutele.nl