Digitaal Nalatenschapsdossier

Het Digitaal Nalatenschapsdossier

  • is toegankelijk voor potentiële erflater en/of erfgenamen.
  • is 24/7 op een veilige manier wereldwijd toegankelijk met persoonlijke inlogcode.
  • omvat de voorbereiding en/of afwikkeling van de erfenis.

Het zorgvuldig regelen van een nalatenschap begint al vóór overlijden. Zo kunt u bij leven al veel vastleggen, bijvoorbeeld in een testament (ook wel: uiterste wilsbeschikking). Indien u niets regelt, gelden in principe alleen de wettelijke regels, hetgeen de afwikkeling van een nalatenschap kan vertragen. De RegisterExecuteur kan onder meer uw wensen omtrent de afwikkeling van social-media-accounts en uitvaart vastleggen. 

Verder kan een nalatenschap negatief zijn, bijvoorbeeld door schulden. Als de erfgenamen na overlijden hiermee verkeerd omgaan, door bijvoorbeeld de woning te ontruimen, dan kunnen de erfgenamen tot in hun eigen vermogen worden aangesproken voor de schulden. Helaas komt dit steeds vaker voor. De RegisterExecuteur regelt na overlijden de zaken rechtstreeks met de Rechtbank en voorkomt hiermee dit soort situaties.

Wilt u meer weten? Als geregistreerd executeur, RegisterExecuteur, kan ik u uitleggen met welke aspecten u rekening moet houden.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op

info@marvonexecutele.nl