Digitaal Nalatenschapsdossier

  • omvat de voorbereiding van nalatenschappen
  • omvat de afwikkeling van (digitale) nalatenschappen van begin tot verdeling.
  • informeert nabestaanden over de afwikkeling van begin tot verdeling.

Het zorgvuldig regelen van een nalatenschap begint al vóór overlijden. De afwikkeling van een nalatenschap (ook wel: executele) brengt veel werkzaamheden op administratief, juridisch en fiscaal gebied met zich mee. Juist daarom is de voorbereiding zo relevant. Richting en sturing kunt u zelf al bij leven aan de toekomstige afwikkeling van uw erfenis geven. Dit schept rust en duidelijkheid voor uw nabestaanden. 

Zo kan een nalatenschap negatief zijn, bijvoorbeeld door schulden. Als de erfgenamen na overlijden hiermee verkeerd omgaan, door bijvoorbeeld de woning te ontruimen, dan kunnen de erfgenamen tot in hun eigen vermogen aangesproken worden voor de schulden. Helaas komt dit steeds vaker voor. Als gecertificeerd executeur-vereffenaar kan ik na overlijden de zaken rechtstreeks met de Rechtbank regelen en hiermee dit soort situaties voorkomen.

Verder is het regelen en afwikkelen van uw digitale nalatenschap van belang vanuit praktisch en emotioneel oogpunt. Als gecertificeerd executeur-vereffenaar kan ik u hierbij van dienst zijn.

U kunt bij leven al veel vastleggen, bijvoorbeeld in een testament (ook wel: uiterste wilsbeschikking) of codicil. Indien u niets regelt, gelden in principe alleen de wettelijke regels, hetgeen de afwikkeling van een nalatenschap kan vertragen. In een testament kunt u uw persoonlijke wensen vastleggen, zoals benoeming van de executeur, daarmee worden uw wensen op uw wijze uitgevoerd. 

 

 

'DE JUISTE VOORBEREIDING VOORAF VOORKOMT DISCUSSIES ACHTERAF'

 

 

 

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op

info@marvonexecutele.nl